Forlag

Forlag

Salsa er et én-kvinnes forlag som kjøper profesjonelle tjenester i alle ledd: faglig kvalitetssikring, språk, korrektur, illustrasjon, design, trykk og distribusjon.

Opprettet i 2002 av Cesilie Tanderø.
Les mer om Cesilie under FORLAG>Folk